Johtavat taloustieteilijät uudelleenarviovat pohjoismaisen mallin

Pohjoismainen malli on edelleen houkutteleva tapa lähestyä globaalin kilpailiun, teknologisten mullistusten ja ikääntyvän väestön luomia taloudellisia ja sosiaalisia haasteita. Näin toteaa joukko arvovaltaisia pohjoismaisia kansantaloustieteilijöitä Pohjoismaiden ministerineuvoston uudessa raportissa.

 
Johtavat taloustieteilijät uudelleenarviovat pohjoismaisen mallin Johannes Jansson/norden.org

Raportissa analysoidaan Pohjoismaiden taloudellista menestystä ja maiden talouteen vaikuttavia tekijöitä  laajasti tarkasteltuina. Pohjoismaat eivät oikeastaan ole aivan niin ainutlaatuisia eivätkä keskenään samanlaisia kuin usein luullaan. Monissa muissa maissa on nykyisin yhtä korkea tai korkeampi elintaso, ja useilla niistä on yhtä suuret julkiset menot ja yhtä korkea verotus kuin Pohjolassa. Pohjoismaat ovat kuitenkin onnistuneet yhdistämään korkean keskimääräisen elintason, pienet tuloerot ja matalan köyhyystason poikkeuksellisen hyvin.  

Aiheesta lisää...