Joustavaa oppimista aikuisille

 

Kambsdalissa sijaitseva toisen asteen oppilaitos tarjoaa ensi lukuvuonna toista kertaa mahdollisuuden joustaviin lukio-opintoihin. Aikuisopiskelijoiden tarpeet ja eämäntilanteet muuttuvat jatkuvasti. Siksi Kambsdalissa sijaitseva Studentaskúlin og HF-skeiðið í Eysturoy järjestää koulutuskokeiluna korkea-asteen opintoihin pätevöittävän HF-koulutusohjelman, joka on suunniteltu joustavia opiskelumahdollisuuksia tarvitseville aikuisopiskelijoille. Koulutusohjelman pääperiaatteena on, että kaikki aineet opiskellaan vuoden kestävinä moduuleina. Opiskelija voi siis valita kerrallaan suoritettavaksi vähemmän aineita, mutta enemmän viikkotunteja yhdessä tai useammassa aineessa. Mitään ainetta siis ei opiskella yhtä vuotta kauempaa, mutta opiskelija voi suorittaa useampia aineita lyhyemmässä ajassa ja hankkia ne arvosanat, joita korkeakoulutukseen hakeminen edellyttää. Näin ollen aikuisopiskelija voi suunnitella opintonsa joustavammin yksiköllisten tarpeidensa mukaisesti. Oppilaitos toivoo, että kokeilun kautta tavoitetaan paljon aiempaa laajempi joukko aikuisia, jotka haluavat suorittaa lukion.

Lisää aiheesta (fäärin kielellä)