KEHO-arbetsgruppen presenterar lagförnyelse inom den fria bildningen

 
I förslaget skulle den fria bildningens ställning, samt olika institutsformers uppgifter definieras tydligare. I lagen borde också tilläggas en plikt till samarbete mellan institutionerna. Finansieringens bas skulle även i fortsättningen ett lagstadgat kalkylerat statsandelssystem.
Länk till dokumentet, med svensk sammanfattning på sid 5 finns här:
www.vsy.fi/doc/VST_KEHO_LOPPURAPORTTI.pdf