KEHO-työryhmä esittää vapaan sivistystyön lakiuudistusta

 
Ehdotuksessa laissa määriteltäisiin nykyistä selkeämmin vapaan sivistystyön asema ja eri oppilaitosmuotojen tehtävät. Lakiin tulisi myös lisätä oppilaitosten välistä yhteistyötä koskeva velvoite. Rahoitusjärjestelmän perusta olisi jatkossakin lakisääteinen laskennallinen valtionosuusjärjestelmä.
www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2009/03/vapaa_sivistystyo.html