KIAL – Karrierevejledning og (real)kompetencer i arbejdslivet –at vejlede voksne i karriereudvikling

Seminar tirsdag 31.8 - onsdag 1.9.2021

 
Karrierevejledning og (real)kompetencer i arbejdslivet Karrierevejledning og (real)kompetencer i arbejdslivet

Projektet KIAL – Karrierevejledning og (real)kompetencer i arbejdslivet har i snart 2 år arbejdet med at undersøge metoder og redskaber i karrierevejledningen af voksne, som står over for forandringer i deres karriere. Som en del af projektet indgår et seminar med henblik på at udarbejde et forslag til et kursus for vejledere, der arbejder med karrierevejledning af voksne, hvor projektets metoder og redskaber præsenteres. 

Seminaret foregår i Helsingfors 31.8 – 1.9 og er et samarbejde mellem projektet KIAL, Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet og NVL. Forhåbentlig kan seminaret foregå fysisk, men hvis covid-19 situationen skulle forhindre det, ændres seminaret til et webinar. Den endelige beslutning om seminarets form tages i midten af juni. 

KIAL er et Nordplus projekt, som fokuserer på karriereudvikling og karrierevejledning af voksne i arbejdslivet og samt på voksnes kompetencer og hvordan de kan anvendes i nye sammenhænge eller bygge videre på. Se mere om KIAL på www.kial.nu.

I linket her findes mere information om programmet, tilmelding og praktiske oplysninger, både på svensk og dansk. Seminaret er gratis. Sidste tilmeldingsfrist er 16 juni. Tilmeldingen er uforpligtende indtil tilbagemelding fra projektpartnerne om formen kort efter 16 juni.