Kahdeksan miljoonaa kruunua kansansivistykselle

 
Ruotsin hallituksen kevätbudjettiesityksessä esitetään, että kansansivistyksen piiriin tulisi tiettyjä toimintoja, jotka aiemmin kuuluivat CFL:lle (Nationellt centrum för flexibelt lärande – Ruotsin kansallinen joustavan oppimisen keskus). CFL:n toiminta loppuu 1 lokakuuta. Kansansivistysalan etäopetusmetodien kehityshankkeisiin suunnattavat varat sisällytetään kansansivistyksen vuotuiseen tukeen, ja niitä hallinnoi tästä syystä Folkbildningsrådet (Kansansivistysneuvosto). Ehdotus merkitsee kansansivistysmäärärahan korotusta kahdeksalla miljoonalla kruunulla (noin 878.000 €) vuoden 2009 alusta.