Kaikille uusille rehtoreille pakollinen koulutus

 
Sekä koululaissa että opetussuunnitelmissa korostetaan rehtorin pedagogista vastuuta. Näin ollen rehtorin tehtäviin kuuluu taata, että kaikki oppilaat saavat kunnollisen koulutuksen ja edellytykset saavuttaa mahdollisimman korkea tiedon ja osaamisen taso. Ruotsissa valtio on monen vuoden ajan järjestänyt erilaisia rehtorikoulutuksia, joiden sisältöä ei ole säädelty laeilla. Lisäksi joissakin korkeakoulutusohjelmissa voi suuntautua koulujen johtotehtäviin. Eri arviot osoittavat, etteivät rehtorikoulutukset ole toisiinsa verrattavia eri puolilla maata. Niinpä hallitus esittää, että koululakiin lisätään uusi säännös, joka määrää rehtorin virkaan valitut käymään erityisen pätevyyskoulutuksen tai siihen verrattavan koulutuksen. Koulutus on aloitettava mahdollisimman pian virkaan astumisen jälkeen, ja se on ehdottomasti suoritettava neljän vuoden kuluessa virkaan astumisesta. Koululain uuden säännöksen nojalla sama velvollisuus tulisi koskemaan myös vapaakoulujen rehtoreita.
Lisätietoa (ruotsiksi):
http://regeringen.se/sb/d/11356/a/133385