Kaikki mukaan digitalisoitumiseen

 
Digitalisoituminen lisääntyy jatkuvasti pohjoismaisissa yhteiskunnissa. Mitä tämä merkitsee maidemme asukkaille? Kuinka kaikki pääsevät osallisiksi digitaalisesta arjesta, ja mikä on aikuiskasvatuksen rooli tässä? Nordplus-hanke InkluderaFlera ja NVL-verkosto järjestävät Kööpenhaminassa 20. toukokuuta 2015 kokopäiväseminaarin, jossa keskustellaan nykytilanteesta, tämänhetkisistä toimista, tarvittavista toimista ja tulevaisuudennäkymistä. Seminaari on suunnattu aikuiskasvattajille, virkamiehille, päättäjille, kirjastonhoitajille ja kaikille muille, joiden mielestä yhteiseen digitaaliseen tulevaisuuteemme liittyvät asiat ovat tärkeitä.