Kaikki osaaminen lasketaan – esite opitun tunnustamisesta kolmannella sektorilla

 
Sorø-tapaamisen yhteydessä Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS, Tanskan vapaan sivistystyön keskusliitto) julkaisi yhdessä Danske Gymnastik- & Idrætsforeningerin (DGI, Tanskan voimistelu- ja urheiluseurojen keskusliitto) kanssa esitteen, jossa kerrotaan opitun tunnustamisesta kolmannella sektorilla. Esitteessä on muun muassa kolmen ihmisen kertomukset siitä, mitä konkreettista hyötyä opitun tunnustamisesta on ollut heille. 
Esite on nähtävissä verkko-osoitteessa www.dfs.dk/realkompetence/dfsogdgisminipjece.aspx