Kaksi raporttia aikuisten oppimisesta

 

Ensimmäinen raportti käsittelee osaamista tulevaisuuden työmarkkinoilla, ja se on osa islantilaisen Työelämän koulutuskeskuksen IPA-hanketta. Toisessa raportissa käsitellään aikuisopiskeluun liittyviä asenteita.  

Raportti  «Osaamista tulevaisuuden työmarkkinoille – seuraavan 10 vuoden näkymät» on saatavana islannin kielellä.  Raportin on laatinut Islannin työmarkkinavirasto Islannin Työelämän koulutuskeskuksen toimeksiannosta. Raportti on osa IPA-hanketta, jossa pyritään kehittämään aiemmin hankitun osaamisen tunnustamista matalasti koulutettujen aikuisten työelämätaitojen parantamiseksi. Raportissa on tietoa muun muassa tarjolla olevasta työstä ja koulutuksesta, työvoiman kysynnästä ja aloista, joiden odotetaan kasvavan seuraavan 10 vuoden aikana. 

Linkki raporttiin (islanniksi)

Aikuisopiskeluun kohdistuvia asenteita käsittelevän raportin on laatinut Islannin yliopiston koulutustutkimuksen laitos Islannin koulutusrahaston toimeksiannosta. Raportissa käsitellään fokusryhmähaastatteluiden tuloksia. Tavoitteena oli hankkia käytännön tietoa, jota voidaan käyttää systemaattiseen työhön pelkän peruskoulun suorittaneiden henkilöiden hyväksi.