Kaksi raporttia vapaasta sivistystyöstä

 

Tutkimus opintokeskusten opintopiiritoimintaan osallistuvista
Ruotsin kansansivistysneuvosto on toteuttanut opintopiirien osallistujien parissa useita tutkimuksia osana kansansivistystyön arviointi- ja seurantatyötä. Uuden raportin pohjana olevaan kyselytutkimukseen vastasi 10 800 henkilöä, jotka olivat osallistuneet opintopiiriin vuonna 2008. Tutkimusta on täydennetty haastatteluilla, jotka antavat syvällisempää tietoa osallistumisen syistä ja opintopiiritoiminnan vaikutuksista yksilöön ja yhteiskuntaan.
Tutkimus osoittaa, että osallistujat pitävät yhtä tärkeänä opintopiireistä saatavaa osaamista ja tietoa kuin niistä kumpuavaa henkilökohtaista kehitystä. Kaikkein tärkeimpänä pidetään opintopiirien vaikutusta hyvinvointiin. Piiri luo yhteisöllisyyttä ja sosiaalisia kontakteja. Opintopiiriin osallistuminen innostaa myös jatkamaan opiskelua.

Lisää aiheesta (ruotsiksi): PDF

Aiemmin hankitun osaamisen dokumentointi
Pohjoismaisen kansanopistoneuvoston raportti perustuu kartoitukseen, jossa on kartoitettu pohjoismaisissa kansanopistoissa tehtävää aiemmin hankitun osaamisen ja nonformaalin osaamisen dokumentointia. Viimeisessä luvussa esitellään kolme toimenpide-ehdotusta.

Lisätietoa (ruotsiksi): www.rio-org.se/News.aspx?oID=13017