Kaksi uutta konferenssiraporttia NVL:n asiantuntijaverkostoilta

 

Onnistunut pohjoismainen lukutaitokonferenssi

22. – 24. syyskuuta 2010, Helsingør, Tanska
(Alfarådet – pohjoismainen lukutaito-opetuksen verkosto)
Konferenssin aikana kuultiin tutkijapuheenvuoroja sekä ammattinäkökulmia opettajilta, jotka työskentelevät vähän tai ei lainkaan koulutusta saaneiden aikuisten maahanmuuttajien parissa.
Lue lisää: www.nordvux.net/page/1138/nordiskkonferens2010.htm

Ett annat liv (Toinen elämä)

30.9.-3.10.2010, Skövde, Ruotsi
(Pohjoismainen vankilaopetusverkosto)
14. pohjoismainen vankilakoulutusseminaari otsikolla “Toinen elämä” käsitteli pohjoismaisen vankilaopetuksen tulevaisuudennäkymiä puheiden ja työpajatyöskentelyn avulla. Eroavaisuudet tulkittiin rikkautena ja tapana löytää ratkaisuja ja tulevaisuuden trendejä.
Lue lisää: www.nordvux.net/page/1149/ettannatliv.htm