Kaksikielinen opetus tuottaa hyviä tuloksia Suomessa

 
FL Petri Vuorisen väitöstutkimus osoittaa, että äidinkielen osaaminen ja sen kehityksen tukeminen kotona edesauttavat vieraan kielen oppimista. Kouluopetuksessa on tärkeä huolehtia äidinkielen ja vieraan kielen tasapainoisesta kehityksestä. Jos lisäksi ympäristön suhtautuminen on oppimista
tukevaa ja opiskelija löytää luontevia tilaisuuksia kielen käyttämiseen, on hänellä hyvät mahdollisuudet saavuttaa erinomainen kielitaito.
Väitöstutkimuksessa seurattiin kaksikielisessä opetuksessa opiskelevien nuorten kielen oppimista ja siihen vaikuttavia tekijöitä näiden koko kouluajan, ala-asteelta lukioon. Tutkimus tehtiin suomalaisessa ja amerikkalaisessa koulussa, ja siinä verrattiin suomenkielisiä englannin opiskelijoita amerikkalaisiin englannin opiskelijoihin, joiden äidinkieli oli espanja.
https://oa.doria.fi/handle/10024/44611