Kaksikielisille suunnitellut ammattikoulutukset hyödyllisiä mutta alihyödynnettyjä

 
Kaksikielisille suunnitellut ammattikoulutukset hyödyllisiä mutta alihyödynnettyjä www.eva.dk

Lyhyitä AMU-ammattikoulutuksia on jo vuosien ajan ollut mahdollista suorittaa myös erityisesti kaksikielisille opiskelijoille suunnitelluilla kursseilla. Kursseista on saatu hyviä kokemuksia, mutta silti niille osallistui vuonna 2013 vain 4 % kaksikielisistä AMU-opiskelijoista. Luku on peräisin tanskalaisen koulutuksen arviointilaitos EVA:n toteuttamasta tutkimuksesta, jossa arvioitiin kaksikielisille opiskelijoille suunnattuja AMU-koulutuksia.

AMU-kurssien vaikuttavuutta tarkastellessaan EVA toteaa, että kaksikielisten AMU-opiskelijoiden oppimistulokset eroavat huomattavasti tanskalaistaustaisten opiskelijoiden tuloksista. Erityisen suuria erot ovat niin sanotuilla todistuskursseilla, joilla tavoitteena on esimerkiksi trukkikortin suorittaminen. Kaksikielisistä opiskelijoista huomattavasti suurempi osa lopettaa tällaisen kurssin kesken tai reputtaa loppukokeessa.

Oppilaitoksille on luotu mahdollisuus järjestää kursseja nimenomaan kaksikielisille opiskelijoille, joille tanskan kieli tuottaa haasteita. Kursseihin sisältyy ammattiopintojen lisäksi myös tanska toisena kielenä -opintoja sekä työssäoppimista. Oppilaitosten mukaan kaksikieliset kurssilaiset hyötyvät näistä räätälöidyistä koulutuksista erittäin paljon. Kuitenkin 96 % heistä valitsee niiden sijaan tavallisen kurssin.

EVA:n arvion mukaan suuri osa koulutuksen tarjoajista ei huomioi kaksikielisiä opiskelijoita riittävästi, ja heille suunnattujen kurssien tarjonta koulutuskeskuksissa vaikuttaa sattumanvaraiselta. Koulutuksen tarjojajien ja muiden tahojen tulisi toimia aktiivisesti, jotta kaksikielisille opiskelijoille voitaisiin taata räätälöityjä AMU-kursseja.

Aktiivisemman otteen lisäksi EVA suosittaa muun muassa, että kurssilaisten kielitaito kartoitettaisiin paremmin ennen kurssin alkua esimerkiksi kielikokeen avulla.

Lue uutinen arvioinnista EVA:n sivuilta (tanskaksi):

Linkki EVAn arviointiraporttiin