Kampanja aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisesta

 
Ministeriö pyrkii tehostamaan viestin perille menemistä panostamalla yhteistyökumppaneiden ja kampanjalähettiläiden hankkimiseen. Niinpä kampanja toteutetaan yhdessä työmarkkinaosapuolten kanssa. Kampanjalehtisten otsikoina on ”Osaat enemmän kuin uskotkaan” ja ”Miksi opiskella samaa asiaa kahta kertaa”. Ensimmäinen esite on suunnattu ammattikoulutetuille ja -kouluttamattomille työntekijöille, jotka kuuluvat Tanskan ammatillisen keskusjärjestön LO:n edunvalvonta-alaan. Toinen esite on tarkoitettu opettajille, sosiaalityöntekijöille ja muille julkis- ja yksityisalojen keskusliitto FTF:n toimialaan kuuluville. Kampanjaa varten on tehty myös juliste. Lisäksi ministeriö on tuottanut kampanjamateriaalia, jota työntekijä- ja työnantajajärjestöt voivat itse muokata omille jäsenilleen sopivaksi.
www.dfs.dk/netavisen/undervisningoguddannelse/
kampagneomrealkompetence.aspx