Kan by på utfordringer om norskopplæring for innvandrere og flyktninger flyttes til universiteter og høyskoler

En utredning fra Oslo Met konkluderer med at det vil være til liten nytte å flytte norskopplæring for flyktninger og innvandrere med høyere utdanning, til universiteter og høyskoler.

 
Foto:Polina Zimmerman Foto:Polina Zimmerman

Bakgrunnen er at det kan være utfordrende for mange kommuner å gi tilbud om norskopplæring.

Utredningen gir oversikt over hva man må ta høyde for dersom ansvaret for norskopplæringen skal overføres til universitets- og høgskolesektoren. Den viser også hvilke utfordringer deltakere med høyere utdanning står overfor når det gjelder norskopplæring.

Utfordringene som kommunene står overfor når det gjelder å tilby norskopplæring løses ikke ved å flytte ansvaret til universiteter og høgskoler. Blant utfordringene er det faktum at mange deltakere i norskopplæringen bruker lang tid på å gjennomføre, minst 1,5 år. Blant flyktninger kan gjennomføringstiden være betydelig lengre. Dette gjelder også de med høyere utdanning.

Følgende problemstillingene er belyst:

• Hva slags tilbud om norskopplæring finnes innenfor UH-sektoren i dag? • Hvilke deltakere i dagens kommunale norsktilbud kan dette tilbudet passe for? • Hvilke konsekvenser (administrative, praktiske, kvalitetsmessige, juridiske, testfaglige, økonomiske) vil det ha dersom ansvar for denne gruppa overføres til UH-sektoren?

Les rapporten her: «Norskopplæring for flyktninger og innvandrere med høyere utdanning».