Kan nordisk ø-samarbejde fremme lokal udvikling?

NVL deltager i år på Folkemødet på Bornholm i samarbejde med Norden i Fokus og inviterer til debat om øernes muligheder for udnytte deres særlige vilkår som grundlag for eksperimenterende kompetenceudvikling, der på én gang kan dække lokale behov og tiltrække folk udefra.

 
Sankt Hans i en middelalderby på Bornholm. Thordur Thorarinsson/norden.org Sankt Hans i en middelalderby på Bornholm.

Nordisk ø-samarbejde om grænseløs læring, innovation og motivation

I det nordiske samarbejde er der politisk fokus blandt andet på yderområders særlige vilkår, udfordringer og potentialer. I 2013 etablerede NVL netværket ’ø-samarbejde i Østersøen’ som et netværk mellem Bornholm, Gotland og Åland. Ø-samfundene har en række særlige karakteristika, der gør sig gældende på tværs af de nordiske lande. Formålet med samarbejdet er at danne rammer for dialog, idéudvikling og erfaringsudveksling mellem ø-områderne og at afklare interessen og mulighederne for at arbejde sammen om udvikling af voksnes læring og kompetenceudvikling.

Inge Munch, der deltager i netværket for AOF Bornholm, fortæller at det at øen er helt omgivet af vand, øger betydningen af at kunne anvende ressourcer der er til stede på øen. Hans Jacob Binzer deltager fra Professionshøjskolen UCC Bornholm. Han tilføjer, at en fælles udfordring for øerne er en mindre volumen af deltagere til uddannelse og kompetenceudvikling, samtidig med at der er et øget specialiseringsbehov som skyldes samfunds- og erhvervsudviklingen og krav om i højere grad at medtænke realkompetencer.

Øerne arbejder inden for forskellige nationale rammer, men oplever ifølge Hans Jacob Binzer alle en stærk centralisering af uddannelsesverdenen, og dermed et behov for strategiske samarbejdspartnere. Det kan blandt andet lø ved at tage udgangspunkt i lokale styrkeområder, der kan være interessante for eksterne parter. Her har Gotland gode erfaringer med et større undervisningsudbud, der tiltrækker kursister og studerende udefra. Noget, de gerne vil lære mere om på Bornholm. Her er netværket et oplagt forum for erfaringsudveksling mellem de tre øer.

Fra udkant til forkant - innovation i fokus på Bornholm

Ø-samfund bliver ofte betegnet som udkantsområder. I ø-samarbejdet har man spurgt om det er muligt at gøre udkantsområderne til forkantsområder – og hvordan. Inge Munch ser Bornholm som en mulighed for at åbne mere mod øst; et samarbejde med de øvrige øer kan være med til at bidrage til sådan en åbning. 

De tre områder arbejder alle aktivt på at fastholde og udvikle lokale velfærd og bæredygtige samfund. I ø-samarbejdet ser man emner som grænseløs læring, motivation, virtuel læring og innovation som helt centrale temaer for at styrke ø-samfundenes muligheder for udvikling og for at udnytte de særlige forhold, der karakteriserer ø-samfund.

Det var udgangspunktet for det første lokale seminar, der blev afholdt på Bornholm i oktober 2013, hvor temaet var innovation, entreprenørskab og læring. Seminaret stillede spørgsmålet, om innovation kan læres. Gennem fælles oplæg og arbejde i temagrupper nåede man frem til, at det kan det. 

Breno Thorsen fra Væksthus Hovedstadsregionen, Anssi Tuulenmäki fra Design Factory ved Aalto Universitetet og Lars Goldschmidt fra Dansk Industri stod for de fælles oplæg. De lagde alle tre vægt på personlige egenskaber som vilje, samarbejdsevne, mod, passion, nærvær, engagement og begejstring som forudsætninger for at lære innovation for at arbejde innovativt. 

Brenno Thorsen tog udgangspunkt i udvikling af virksomheder og understregede evnen til at forudse fremtidens trends.

Ifølge Anssi Tuulenmäki er det afgørende, at der er rum til at eksperimentere, afprøve og stille spørgsmål. Det er i eksperimentet, der er mulighed for at skabe noget unikt, og muligheden for at eksperimentere er den bedste måde at lære på. Det betyder, at der skal være plads til at begå fejl, for dem vil der være mange af undervejs.

Lars Goldschmidt lagde vægt på en foranderlig verdens krav til fornyelse. Udvikling kræver, at der bliver stillet spørgsmål, der ikke er stillet før, og at man arbejder sammen med andre, der ikke ligner en selv. Arbejde i heterogene grupper på tværs af kompetencer åbner flere perspektiver og bredere forståelse, der kan være med til at skabe værdi.

Kan ø-samarbejde fremme lokal udvikling? – debat på Folkemødet

Anbefalinger, idéer og spørgsmål fra de lokale seminarer på Bornholm og Gotland bliver præsenteret og debatteret på Folkemødet på Bornholm. Deltagerne fra ø-samarbejdet diskuterer hvorvidt og hvordan strategiske partnerskaber kan være en vej til at skabe læreprocesser, der skaber kompetenceudvikling samtidig med at de peger på nye veje for praksis i offentlige og private virksomheder. Sammen med tilhørerne indgår de i dialog om, hvorvidt øernes særlige vilkår kan danne grundlag for udvikling af eksperimenterende kompetenceudvikling, der på en gang kan dække lokale behov og tiltrække eksterne aktører. De spørger om passion, praksis og eksperimenter i uddannelse kan være et svar på innovativ kompetenceudvikling. 


Folkemødet

Debatarrangementet ’ø-samarbejde om voksenlæring’ finder sted på Folkemødet lørdag den 14. juni kl. 10- 11, på Cirkuspladsen, NORDENs telt C17
Deltagere fra 'ø-samarbejde i Østersøen':
Lars Goldschmidt, Tidligere direktør, DI (Dansk Industri)
Hans Jacob Binzer, Leder for CFU, Professionshøjskolen UCC Bornholm 
Christian Heide Pedersen, Centerleder, Kunstakademiet designskole Bornholm 
Maria Marquard, Dansk koordinator, NVL (Nordisk netværk for voksnes læring)
Ordstyrer:
Bjørn Haslund-Gjerrid, Projektleder, "Uddannelse til alle", Bornholm.
Du kan læse om Folkemødet på deres hjemmeside her og du kan se mere om debatarrangementet ’ø-samarbejde om voksenlæring’ her.


Ø-samarbejdet

Læs mere om NVL’s netværk ’ø-samarbejde i Østersøen’ og følg netværkets arbejde på NVL’s hjemmeside.
Det første lokale seminar om innovation, entreprenørskab og læring blev afholdt på Bornholm i efteråret 2013 og handlede. Det andet lokale seminar om digitale læringsrum er afholdt på Gotland i foråret 2014. Der afholdes et sidste lokalt seminar på Åland i sommeren 2014. Ø-samarbejdet afsluttes foreløbig med en fælles konference i efteråret 2014 om udvikling af ø-samfund i Østersøen.