Kan vi i Norden lære å leve på mer klimavennlig måte?

I slutten av 2021 lanserte Nordisk Ministerråd et program om Bærekraftig livsstil. Programmet skal bidra til visjonen om at vi i Norden blir verdens mest bærekraftige og integrerte region fram mot år 2030.

 

Bærekraftig utdanning

Et av de seks prosjektene under Ministerrådets programparaply Bærekraftig livsstil, som alle de andre prosjektene skal bidra til å gjøre det lettere å leve klimavennlig i Norden er Utdanning for bærekraftig utvikling i Norden. Prosjektets mål er å styrke bærekraftig utvikling innenfor utdanning med søkelys på lærernes rolle og deres kompetanser.

De andre fem prosjektene er:

  • Svanemerkets bidrag til realisering av NMRs visjon og klimaplan
  • Bærekraft, livsstil og forbruk fra et likestillingsperspektiv
  • Bærekraftige kulturopplevelser i Norden
  • Holdbare og sunne matvaresystemer
  • Good live Goals – en kommunikasjonsinnsats for og av unge mennesker

RANNIS

Det islandske senteret for forskning støtter forskning, innovasjon, utdanning og kultur på Island. RANNIS samarbeider tett med det islandske vitenskaps- og teknologipolitiske rådet og gir faglig bistand i utarbeidelsen og implementeringen av den nasjonale vitenskaps- og teknologipolitikken.

RANNIS forvalter konkurransedyktige midler innen forskning, innovasjon, utdanning og kultur, samt strategiske forskningsprogrammer. RANNIS koordinerer og fremmer islandsk deltakelse i europeiske programmer, som Horizon 2020, Erasmus+ og Creative Europe.

Enn videre overvåker RANNIS ressurser og ytelse innen FoU og fremmer offentlig bevissthet om forskning og innovasjon, utdanning og kultur på Island.

Vi kan bli bedre

De nordiske landene fremheves ofte som de beste i klassen når det gjelder bærekraftige samfunn. Til tross for at vi gjør mye riktig, står vi også overfor store utfordringer. Som noen av de rikeste landene i verden har vi et massivt privat forbruk i Norden og det er en utfordring for våre klimamål. Derfor må det gjøres enklere for innbyggerne i Norden å velge bærekraftige løsninger.

- Hovedmål for prosjektet Bærekraftig utdanning er å styrke holdbar utvikling innenfor utdanning på tvers av alle systemer og miljøer. Fokus rettes på lærernes rolle og deres kompetanser for å undervise om bærekraft, sier Margrét Kristjana Sverrisdóttir ekspert hos Rannís Island som er kontaktperson og fortsetter:

- Vi vil skape en arbeidsgruppe som koordinerer opplæring for bærekraft på alle skoletrinn, fra barnehage til voksenopplæring. Arbeidsgruppen har tre hovedoppgaver:

  • Identifisere behov og svakheter i forhold til bærekraftig utvikling i lærerutdanningen, og i skolehverdagen
  • Kartlegge pedagogiske metoder, materiell og gode eksempler (beste praksis) i hvert land.
  • Presentere resultater for relevante målgrupper (med støtte fra opplæringsprosjektet).
  • Legge fram anbefalinger, forslag til handling.

- Læs også artiklen ”Hur kan vi bli mera hållbara som nordiska nätverk?”

Arbeidsgruppen

- Denne arbeidsgruppen vil bli bredt sammensatt med representasjon fra utdanningsmyndigheter, (undervisningsdirektorater, utdanningsstyrelser) universiteter (lærerutdanning med søkelys på bærekraft) og lærerorganisasjoner, skolelederorganisasjoner, lærerstudentforbund, kommuner, og andre interessenter. Det er viktig at alle har mulighet for å komme og delta i utviklingen av prosjektet, sier Margrét Sverrisdóttir. Vi samarbeider også tett med NVL om bærekraft i voksenopplæringen. NVL arrangerer blant annet webinarier og presenterer prosjektet på sin hjemmeside og i andre medier.

Margrét Kristjana Sverrisdóttir Margrét Kristjana Sverrisdóttir

Venter på de siste nomineringer

- Vi har sendt ut et ønske om nomineringer til relevante organisasjoner, forbund og institusjoner. Nå venter vi på de siste nomineringene for å kunne invitere til det første møtet i gruppen, i Reykjavik, sier Margrét Sverrisdóttir. Og hun fortsetter: De nominerte skal ha omfattende kunnskap og interesse for bærekraftig utvikling og lærerutdanning i respektive land. Vi ønsker å få representanter av begge kjønn slik at arbeidsgruppen gjenspeiler likestilling. Vi hos Rannis ser frem til det første møtet og gleder oss til å bli kjent med de nominerte.

- Læs også artiklen ” Små grep i hverdagen sammen med store politiske grep gir bærekraft».

Arbeidsplanene er lagt

- Vi har laget et utkast til arbeidsplan med møter og større arrangement i 2022 og 2023. Blant annet om deltakelse i den Norske formannskapskonferansen om lærerkompetanser i september 2022, hvor vi håper å kunne komme i dialog om løsninger med nordiske eksperter, sier Margret Sverrisdóttir.

Kontakt: Margrét Sverrisdóttir, Rannis margret.k.sverrisdottir@rannis.is