Kandidattest i nättidningen Sivistys

 

Huvudredaktören Pekka Sallila säger att kandidattestet belyser partiernas kulturpolitiska linjer bättre än vad valdebatterna gör. Enligt honom vill Sivistys också utmana väljarna att fundera på kulturpolitikens inriktning och de möjligheter som bildningsarbetet har att erbjuda.

Riksdagsvalet anordnas söndagen den 17 april 2011.

Länken till testet på svenska:
http://vaalit.twinkle.fi/vaalikone/kvs11/index.php?emp=l-2.s-1