Kansainvälinen konferenssi tutkii kulttuurin roolia kestävässä kehityksessä

 

Konferenssi Culture(s) in Sustainable Futures: theories, policies, practices Helsingissä 6.-8.5.2015 kokoaa lähes 300 tutkijaa, päätöksentekijää ja kansalaisjärjestöjen edustajaa 40 maasta keskustelemaan kulttuurin merkityksistä kestävässä kehityksessä.  Tieteen rinnalla keskustelua käydään visuaalisen ja esittävän taiteen keinoin.  Konferenssin kutsuvieraiden puheet ja niihin liittyvät keskustelut ovat seurattavissa tästä

Brundtlandin komitean 1980-luvulla lanseeraama käsite ’kestävä kehitys’ on tullut tunnetuksi niin tieteessä kuin politiikassa. Toistaiseksi kestävyyttä on ollut tapana tarkastella ekologisesta, taloudellisesta ja sosiaalisesta näkökulmasta. Kulttuuri on lähes kaiken inhimillisen taustalla, siksi kulttuurista näkökulmaa tarvitaan kehitykseen liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi ja uudenlaisten toimintatapojen luomisessa ja omaksumisessa.  Tästä huolimatta kulttuurin rooli kestävän kehityksen politiikassa on jäänyt vähäiseksi tai sitä on käsitelty hyvin kapeasti esimerkiksi kulttuuriperinnön säilyttämisenä.   

Lue lisää

Lähde: Jyväskylän Yliopisto