Kansalaisopistokentän kehityssuuntia

Vapaan sivistystyön tutkimuskeskus VIFOn raportti ”Folkeoplysningen i kommunerne ” (”Kansansivistys kunnissa”) dokumentoi kunnissa tapahtuvan vapaan sivistystyön laajuutta ja puitteita.

 

Tutkimuksesta käy ilmi muun muassa, että hyvin harvat kansalaisopistot hyödyntävät niitä mahdollisuuksia, joita vapaata sivistystyötä koskevan lainsäädännön muutokset ovat avanneet. Näihin lakimuutoksiin kuuluvat muun muassa yhteiskunnallista keskustelua edistävän toiminnan avustusjärjestelmän uusiminen (2000), joustavat koulutusratkaisut (2007) sekä avustukset, joita myönnetään kumppanuussuhteiden solmimiseen konkreettisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Muutosten tavoitteena oli muun muassa edistää kehitystä, uutta ajattelua ja yhteiskunnallista toimintaa kansalaisopistokentällä. VIFOn tutkimuksessa esitetään useita mahdollisia syitä sille, miksi mahdollisuuksia ei hyödynnetä. Näitä ovat esimerkiksi opistojen koko ja kohderyhmä, taloussyyt sekä riittämätön tietoisuus mahdollisuuksista.

 

Tutkimuksesta ilmenee myös, että kansalaisopistojen määrä on laskussa etenkin maaseutukunnissa. Raportissa kysytäänkin, onko kansalaisopistoista tulossa kaupunkilaisilmiö.

 

Lisää aiheesta(tanskaksi)

 

Lisää aiheesta (tanskaksi)

 

Lataa koko raportti(tanskaksi)