Kansallinen oppisopimustoimikunta valittu

 
Toisen asteen oppisopimuskoulutusta alettiin järjestää syksyllä 2008. Toimikunnan tehtävänä on toimia oppisopimuskoulutuksen neuvoa-antavana elimenä, edistää työssäoppimiskokeilujen järjestämistä ja vaikuttaa sitä kautta koulutuksen laatuun ja sisältöön. Toimikunnan puheenjohtajaksi nimitettiin Ruotsin kouluviraston pääjohtaja Per Thullberg. Hän on historian professori ja on aiemmin toiminut mm. Södertorns högskolan rehtorina.
www.regeringen.se/sb/d/10408/a/114888