Kansallinen panostus osaamisen parantamiseksi

 
Opetusministeri Torbjørn Røe Isaksen kommentoi Skills Strategy. Hilde Söraas Grönhovd Opetusministeri Torbjørn Røe Isaksen kommentoi Skills Strategy.

OECD esitteli viime torstaina raporttinsa Skills Strategy Action plan for Norway. Raportti on yli vuoden kestäneen prosessin tulos, ja siinä annetaan Norjalle tulevaisuuden osaamispolitiikkaa koskevia selkeitä suosituksia. Vastauksena raporttiin Norjan hallitus on luvannut laatia kokonaisstrategian väestön osaamisen parantamiseksi.

OECD:n viisi tärkeintä suositusta Norjalle:

  1. Kansallisen osaamispolitiikan kehittäminen
  2. Kansallisen jatko- ja täydennyskoulutusta koskevan toimintasuunnitelman laatiminen
  3. Osaamisen kehittämisen ja talouskasvun välisen siteen vahvistaminen
  4. Elinikäistä uraohjausta koskevan kokonaisvaltaisen järjestelmän kehittäminen
  5. Työvoiman suuntaaminen työvoimasta kärsiville aloille kannustimia lisäämällä

– Tarvitsemme kokonaisvaltaisen panostuksen osaamispolitiikkaan. Vaikka Norjan taloustilanne on hyvä, työllisyysaste on korkea ja työttömyyttä on vähemmän kuin muissa maissa, meidän on ryhdyttävä toimiin säilyttääksemme kilpailukykymme myös tulevaisuudessa, sanoo opetusministeri Torbjørn Røe Isaksen

Aiheesta lisää (norjaksi) Norjan opetusministeriön sivuilla