Kansallinen työssä oppimisen komitea perustettu uutta perehdyttämistyömuotoa varten

Ruotsin hallitus on asettanut työssäoppimiskomitean työn, opiskelun ja perehdyttämisen vuorotteluun perustuvan työmuodon (yrkesintroduktion) puitteissa. Komitean tehtävänä on edistää työmarkkinaosapuolten työtä pitkäikäisten, kestävien rakenteiden luomisessa jäsenneltyä työssä oppimista varten. Lisäksi komitean on määrä osaltaan kehittää tällaisen oppimisen edellytyksiä.

 

Useiden alojen työnantaja- ja työntekijäjärjestöt ovat allekirjoittaneet sopimukset uudesta perehdyttämiseen perustuvasta työsopimusmuodosta, jonka tarkoituksena on helpottaa nuorten siirtymistä koulusta työelämään ja turvata työnantajien osaamistarpeet pitkällä aikavälillä. Näiden sopimusten perusperiaatteena on yleensä, että alan työkokemusta vailla olevat henkilöt saavat ohjausta ja koulutusta osan työajastaan.   

Lisää aiheesta (ruotsiksi): www.regeringen.se/sb/d/18289/a/238471