Kansanopisto nuorisotakuun sivuroolissa

 

Näin osoittaa Sirkka Salvi opinnäytetyössään, joka käsitteli kansanpistoja hallituksen kärkihankkeen toteuttajina.

− Kansanopistoilla on osaamista, jota nuorisotakuussa olisi syytä hyödyntää, jos halutaan, että syrjäytymisvaarassa olevat saadaan kiinnittymään yhteiskuntaan, hän sanoo.

Nyt kansanopistot jäävät takuun toteutuksessa marginaaliin, kun rahat käytetään ammatilliseen koulutukseen. Nuorisotakuulla on 60 miljoonan euron vuosibudjetti, josta noin kaksi miljoonaa euroa ohjautuu kansanopistoille.

Nuori kaipaa kokonaisvaltaista tukea

Sirkka Salvin mukaan nuorisotakuu ohjaa syrjäytymisvaarassa olevia koulutukseen ja työhön, kun he tarvitsevat kokonaisvaltaista tukea: elämänhallintataitoja, itsetuntoa, oppimisvalmiuksia.

Sirkka Salvi selvitti, miten kansanopistot toteuttavat nuorisotakuuta.

Sirkka Salvi selvitti, miten kansanopistot toteuttavat nuorisotakuuta.

Kansanopistot ovat vahvoja pedagogiikassa, johon kuuluvat yksilöllinen ohjaus, yhteisölliset menetelmät, henkilökohtaiset opetussuunnitelmat ja asuminen opistolla.

− Kansanopistopedagogiikka aktivoi nuoria vaikuttamaan oman elämänsä puitteisiin oppilaskunnassa ja kansanopiston hallinnossa. Moni innostuu vaikuttamaan muutenkin yhteiskunnassa, Salvi sanoo.

Verkostot pitää vahvistaa

Kansanopistoilla on innostusta ja osaamista nuorisotakuun toteuttamiseen.

− Opistot haluaisivat ottaa nykyistä enemmän vastuuta maahanmuuttajakoulutuksista, nuorten ohjauksesta, aktivointiin ja oppimisvalmiuksia kohentavista koulutuksista. Tätä nuorisotakuun rahoitusta pitäisi avata kansanopistojen haettavaksi, Sirkka Salvi ehdottaa.

Yksin opistot eivät voi tehtäväänsä toteuttaa, vaan tarvitaan vahvoja moniammatillisia verkostoja.  Niiden rakentamisessa opistoilla on opittavaa. Kansanopistot toimivat nuorisotakuun verkostoissa satunnaisesti: vain joka kuudes vastaaja nimesi tutkijan aineistossa yhteyshenkilön nuorisotakuuseen.

Tilaustutkimus edunvalvojalle

  • Sirkka Salvi teki opinnäytetyönsä Mikkelin ammattikorkeakouluun.
  • Aineistonsa hän kokosi verkkokyselyllä 69 suomenkielisestä kansanopistosta.
  • Tutkimuksen tilasi Suomen Kansanopistoyhdistys, joka valvoo oppilaitosmuodon etua.

Toimiva tapa verkostoitua nuorisotyön kanssa olisi tutkimuksen tekijän mielestä luoda yhteys etsivään nuorisotyöhön ja nuorisotakuun maakunnalliseen työryhmään.

− Opistoissa olisi hyvä nimetä nuorisotakuuseen yhdyshenkilö, joka huolehtii verkostosta, sanoo itsekin pitkän kansanopistouran tehnyt Salvi.

Opinnäytetyönsä myötä hän valmistui ylemmästä ammattikorkeakoulututkinnosta yhteisöpedagogiksi.

Salvi toivoo tutkimuksensa päätyvän niin vapaan sivistystyön ammattilaisten kuin päättäjien luettavaksi.

− Opetus- ja kulttuuriministeriö voisi yhä paremmin edistää sivistyksellistä tasa-arvoa ja laajentaa nuorisotakuun tavoitteita. Ammatillinen koulutus ei ole vaihtoehto niille nuorille, joiden elämänhallintataidot ovat vielä hukassa, hän huomauttaa.

Kuvat: Sirkka Salvi; Tommi Närhi / Paukkula

The post Kansanopisto nuorisotakuun sivuroolissa appeared first on Souli.