Kansanopistojen mentorointijärjestelmän pilottihanke hyvässä vauhdissa

Norjan kansanopistojen kattojärjestö on saanut 1,41 miljoonaa Norjan kruunua käytettäväksi pilottihankkeeseen, jossa järjestetään mentorointia toisen asteen tutkintoa vailla oleville kansanopisto-opiskelijoille.

 

Pilottihanke toteutetaan lukuvuoden 2016–2017 aikana, ja sen tarkoituksena on saada kokemuksia eri tavoin toteutetuista mentorointikokeiluista. Hankkeeseen osallistuvat Ringeriken, Risøyn ja Skiringssalin kansanopistot.

Kansanopisto-opiskelijoista kolmannes ei ole suorittanut toisen asteen tutkintoa, ja mentorikokeilun tavoitteena on tutkia, kuinka kansanopistoissa voidaan motivoida heitä uuden oppimiseen ja toisen asteen tutkinnon suorittamiseen. Hanke on saanut innoituksensa vastaavasta Tanskassa toteutetusta hankkeesta.


Mentoroitavat opiskelijat ovat tavallisia kansanopisto-opiskelijoita, jotka eivät ole suorittaneet toisen asteen tutkintoa. He sitoutuvat vapaaehtoisesti osallistumaan koko lukuvuoden kestävään mentorointiohjelmaan. Ohjelma koostuu pääosin opiskelijan ja mentorin välisistä keskusteluista (mentalisaatioon perustuvasta ohjauksesta). Siihen voi sisältyä myös ryhmäkeskusteluelementtejä, ja opiskelijaa voidaan auttaa haastavien sisältöjen ymmärtämisessä vaikkapa hakemalla lisäosaamista lähistöllä sijaitsevista toisen asteen oppilaitoksista.


Mentori seuraa mentoroitaviaan lukuvuoden aikana sekä vuoden ajan vielä kansanopisto-opiskelun loppumisen jälkeen. Parempi itsetuntemus, koulutusjärjestelmän tuntemus ja toimintakompetenssi ovat tärkeitä tavoitteita.