Kansanopiston käyneet tyytyväisiä saamaansa koulutukseen

 

Kansanopistossa opiskelleet ovat keskimäärin tyytyväisiä saamaansa koulutukseen. Tämä ilmenee Ruotsin vapaan sivistystyön neuvoston, Folkbildningsrådetin tuoreesta arvioinnista. Arvioinnissa tarkasteltiin henkilöitä kansanopistossa vuonna 2013 opiskelleita henkilöitä.

Kansanopistossa opiskelleet kokevat, että kansanopisto-opinnot ovat antaneet heille paremmat edellytykset opintojen jatkamiseen ja vahvistaneet heidän asemaansa työmarkkinoilla. Lisäksi monet kertovat kansanopisto-opiskelun lisänneen heidän kiinnostustaan yhteiskunnallisia asioita ja kulttuuria kohtaan. Kaikkein tyytyväisimpiä opintoihinsa ovat naiset ja ulkomailla syntyneet. 

Arviointi perustuu sekä kvantitatiiviseen että kvalitatiiviseen materiaaliin. Materiaali on peräisin osatutkimuksista, joissa on käytetty kyselylomakkeita, puhelinhaastatteluja, fokusryhmiä ja yksilöhaastatteluja.

Lisää aiheesta (ruotsiksi)