Kansanopistossa opiskelu tukee nuorten ammatti- ja korkeakouluopintoja

Tanskan kansanopistoyhdistys Folkehøjskolernes Forening (FFD) on kulttuuriministeriön tuella tutkinut kansanopistossa opiskelun vaikutuksia nuorten ammattiopintojen keskeyttämiseen ja korkea-asteen opintojen loppuun suorittamiseen.

 
Kansanopistossa opiskelu tukee nuorten ammatti- ja korkeakouluopintoja Mette Mjöberg Tegnander/norden.org

Tutkimus osoittaa, että kansanopisto-opinnot edistävät huomattavasti ammattiopintonsa keskeyttäneiden nuorten palaamista koulutukseen. Vaikutus on erityisen suuri niiden nuorten osalta, joiden vanhemmilla on matala koulutus. 

Tutkimus osoittaa myös, että kansanopistossa opiskelu vähentää korkea-asteen opintojen keskeyttämistä niiden nuorten osalta, joiden vanhemmilla on matala koulutustaso. Vaikutus koskee erityisesti alempaa yliopistotutkintoa opiskelevia nuoria. 

Lisää tutkimuksesta (tanskaksi) FFD:n kotisivuilta.