Kansansivistys panostaa koulutuskielteisiin nuoriin

 

Teksti on tarkoitettu innoitukseksi poliitikoille ja keskushallinnolle. Vapaalla sivistystyöllä on paljon vahvuuksia nuorten koulutusmyönteisyyden edistämisessä: esim. joustavat opinto-ohjelmat, joissa keskitytään yksilöön yhteisössä, mielenkiintoiset ja haastavat oppimisympäristöt, oppimismuodot, joissa henkilökohtainen oppiminen yhdistyy asiaoppimiseen, sekä motivaatiota ja oppimista edistävät pedagogiset työtavat. Tekstissä ehdotetaan useita toimia, joilla voidaan vahvistaa kansansivistyksen roolia nuorille suunnatuissa koulutusohjelmissa sekä luoda formaalin ja nonformaalin oppimisen yhtymäkohtia.

Lue teksti: www.dfs.dk/andretemaer/brobygning/1indledningog2resumé.aspx