Kansansivistysneuvostolta hankerahoitusta joustavalle oppimiselle

 
Ruotsin Kansansivistysneuvosto julistaa haettavaksi hankerahoitusta paikallisen ja alueellisen kehityksen edistämiseksi.  Tavoitteena on stimuloida pedagogisesti ja kommunikatiivisesti vapaan sivistystyön parissa tapahtuvaa joustavaa oppimista.
www.folkbildning.se/page/578/aktuellaprojekt.htm