Kansansivistystä pakolaisille

 

Tanskan kansansivistysjärjestöjen kattojärjestö DFS:n vuosi- ja edustajakokouksessa 17.4. yksi keskeinen teema oli DFS:n uusi hanke ”kansansivistystä pakolaisille kaikkien parhaaksi”. Hankkeen tavoitteena on muun muassa tehdä näkyväksi ja vahvistaa vapaan sivistystyön koulutuksen sekä kansansivistysjärjestöjen erityistä roolia pakolaisten vastaanottamisessa – etenkin rakentavien kohtaamisten ja kontaktien luojina vastatulleiden pakolaisten ja tanskalaisten välille. Kokouksessa keskusteltiin hankkeeseen liittyvästä ”kannanotosta” ja sitä muokattiin edelleen. 

DFS:n kotisivuilla kerrotaan, että hankkeen avulla järjestö haluaa muun muassa:  

  • tehdä näkyväksi jo käynnissä olevat runsaslukuiset ja moninaiset toimintamuodot 
  • innostaa vapaan sivistystyön oppilaitoksia ja järjestöjä käynnistämään vielä lisää toimintaa – ja hyödyntämään toistensa kokemuksia 
  • kannustaa muita samanlaiseen toimintaan 
  • antaa yhteiskunnalliseen keskusteluun oman panoksensa puolustamalla ihmisten tasa-arvoa, aktiivista kansalaisuutta sekä oppivia ja toimivia yhteisöjä. 

Lisää aiheesta (tanskaksi)