Kansansivistystyön merkitys yhteiskunnan kehittymiselle

 
Alustus on eräänlainen arvopoliittinen manifesti, jolla halutaan viestittää ihmisille, että yhteiskunta tarvitsee heidän aktiivista panostaan. Kirjoituksen tarkoitus on myös toimia innoituksena puolueen omalle kenttäväelle. Yksi kannanoton harvoista konkreettisista ehdotuksista on vaatimus kansansivistyslain muuttamisesta joustavammaksi. Venstren tarkoituksena onkin lähinnä tuoda oma kommenttinsa arvokeskusteluun, ei tarjota konkreettista toimenpideohjelmaa.
www.venstre.dk/fileadmin/venstre.dk/
main/files/oplaeg/Folkeoplysningsoplaeg-2008.pdf