Kansansivistystyön nykyaikaistaminen

 

Vuonna 2009 Tanskan hallitus asetti kansansivistystoimikunnan pohtimaan kansansivistyksen toimintaedellytyksiä ja keinoja sen yhteiskunnallisen merkityksen kasvattamiseksi. Toimikunnan työn tuloksena syntyneessä raportissa esitetään 38 suositusta, joissa tuodaan esiin mm. seuraavia asioita:

• Kansansivistystä koskevan lainsäädännön ajanmukaistaminen, byrokratian keventäminen, demokraattisen kansalaisuuden tukeminen
• Kokeilujen  ja kehitystyön lisääminen esim. demokraattisen kansalaisuuden alueella ja kansansivistyön tietokeskuksen perustaminen
• Keskustelufoorumin luominen mm. toimikunnan suositusten toteuttamiseksi paikallistasolla 
• Kansansivistystyön merkitys koulutukselle, kansanterveydelle ja kotouttamiselle
• Lisäksi raportissa suositellaan, että formaalin ja nonformaalin aikuiskoulutuksen kilpailuehtoja yhdenmukaistetaan joidenkin koulutusmuotojen osalta  ja että kuntien kanssa tehtävää yhteistyötä tiivistetään.

Lisätietoa:
Lataa (tanskankielinen) raportti: Uvm.dk
Lue lisää: Uvm.dk | Dfs.dk