Kansansivistystyön pedagogisten erityispiirteiden vaikutus matalasti koulutettuihin osallistujiin

 
Sten Højrup kansallisesta osaamisen kehittämiskeskuksesta (Nationalt Center for Kompetenceudvikling) ja Steen Elsborg Århusin yliopiston kasvatustieteellisestä korkeakoulusta (Danmarks Pædagogiske Universitetsskole) esittelivät alustavia tutkimustuloksia. Niiden mukaan kansansivistystyön osallistujakeskeinen, kokemuspohjainen pedagogiikka ja yhteisöllisyyttä ja kunnioitusta korostava oppimisympäristö motivoivat myös matalasti koulutettuja osallistujia, joilla ei ole paljon kokemusta koulutuksesta. Konferenssin sisältö ja rakenne oli suunniteltu niin, että osallistujat saivat kuuntelemisen lisäksi myös keskustella vapaan sivistystyön erityispiirteistä ja kokea ne käytännössä. Tutkimustulokset sisältyvät NCK:n uuteen julkaisuun, jonka nimi suomeksi on ”Motivaatio ja oppimismuoto – katsaus tähänastiseen tutkimukseen”. Julkaisussa kartoitetaan motivaation käsitettä ja määritellään joukko motivaatiokategorioita. Yksi katsauksen johtopäätöksistä on, että tiettyjen oppimismuotojen ja motivaatiotekijöiden välillä ei ole yksinkertaisia, suoraviivaisia yhteyksiä. Sen sijaan merkitystä voi olla sillä, että opetus on yhteydessä työpaikalta tuttuun todellisuuteen.
Linkki julkaisuun (pdf) 
Lisätietoa DFS:n kotisivuilta...