Kära läsare

 

Välkomna till DialogWeb

Ni läser det första numret av DialogWeb som är en tematisk webbpublikation. DialogWeb fokuserar på vuxnas lärande med artiklar och intervjuer från hela Norden och Nordens närområden. DialogWeb har en Nordisk Vuxenutbildningsredaktion (NVR) som ansvarar för aktuell information från respektive land inom teman för DialogWeb. I samråd med NVL:s koordinatorer presenteras information som visar mångfalden och nytänkandet samt förmedlar konkreta resultat inom aktuella teman.

Detta nummer handlar om validering/realkompetens som är en av årets prioriteringar för SVL (Styrningsgruppen för Vuxnas Lärande vid Nordiska Ministerrådet) och NVL. DialogWeb No.1. rapporterar från NVL:s lanseringskonferens ”Vuxnas lärande – validering/erkännande av reell kompetens”, och beskriver metoder inom validering som yrkesprövning och kompetenskartläggning bland invandrargrupper.

Ett nummer årligen trycks

Webbpublikationen utkommer 8 gånger om året, med 5 nummer det första året. Dessutom utges ett nummer om året som pappersversion. Papperspublikationen sammanfattar årets artiklar och belyser de viktigaste strategiska teman, samt profilerar Nordens särkunskap också i närområdena och övriga Europa.
DialogWeb är en av de tre viktigaste delarna i NVL:s informationsstrategi. NVL publicerar även ett nyhetsbrev som utkommer en gång i månaden. NVL:s koordinatorer ansvarar för korta nyheter från de nordiska länderna, självstyrande områdena och internationellt. Hemsidan www.nordvux.net är det tredje informationsredskapet för NVL där information ges om teman för NVL:s arbete, aktuella projekt och konferenser, och där det även finns möjlighet till interaktiv diskussion och partnersökande genom ett öppet forum.

Med nordiska hälsningar,
Antra Carlsen
Antra Carlsen, huvudkoordinator, NVL
Detta nummer handlar om validering/realkompetens som är en av årets prioriteringar för SVL (Styrningsgruppen för Vuxnas Lärande vid Nordiska Ministerrådet) och NVL. DialogWeb No.1. rapporterar från NVL:s lanseringskonferens ”Vuxnas lärande – validering/erkännande av reell kompetens”, och beskriver metoder inom validering som yrkesprövning och kompetenskartläggning bland invandrargrupper.