Kära läsare!

 

I intervjun med Brita Lønstrup får vi en intressant inblick i hur en erfaren pedagog arbetar med att möjliggöra samtal om kulturella skillnader och likheter. Hon säger hellre så än interkulturell dialog och menar att det måste ske i ett sammanhang eller knytas till särskilda situationer för att det ska bli meningsfullt. Och hon ger många handfasta råd – bl a om att man måste vara mycket konkret när man bygger de situationer som blir utgångspunkt för samtalen.

Från Norge tas det vågade greppet att erbjuda inspiration från Malaysia. Hur man hanterar vardagsrasismen där kan faktiskt vara riktigt givande som gott exempel. Läs och begrunda! Man använder bland annat filmer som utgångspunkt för diskussion, vilket också är något som utgör ryggraden i det svenska projektet Home not Home, där filmen Mot Väggen visas på 24 orter. Där får vi också stifta bekantskap med begreppet mellanförskap och vi får en inblick i vilken potential frivilligorganisationerna utgör i arbetet med introduktion och integration av nyanlända.
Till det temat anknyter årets vinnare av Grundtvig Award. Det är ett Turkiskt projekt kallat ”Professionals Experience Integration in Turkey” och är ett spännande experiment i ombytta roller. Läs resten på www.eaea.org.

Från Finland kommer en intervju med utbildningsproducenten Anna Kirstinä vid Förbundet för Folkbildning KSL-studiecentral. Anna har goda råd till alla dem som nu är på gång att starta nya samnordiska projekt. Bland annat varnar hon för att tro att vi självklart alltid har samma uppfattning om vad grundläggande begrepp som folkhögskola och folkbildning är.

Från Åland har vi fått ett intressant porträtt av Heresh Hassani, en iransk kurd som tillsammans med sin fru anlände som flykting 2005. Han talar om att delaktigheten är viktig för integrationen och att den underlättas när man möts dagligen på jobbet eller i studierna.
I det isländska bidraget blir vi bekanta med WOMEN (Women Of Multicultural Ethnicity Network) och får del av en intervju med en rysk invandrarlärare.

I artikeln ”Kan jag få ditt nätverk?” förmedlas intressanta danska iakttagelser och slutsatser som till viss del trotsar mångas föreställningar om äldre och yngre kollegors sätt att tackla nya utmaningar på en arbetsplats. Här handlar det om andra sorters kulturella skillnader. Något som vi kanske har anledning att återkomma till nästa år, som ju nu utropats till det Europeiska året för kreativitet och innovation.

I den estniska artikeln Looking for Sharing and Support får vi lära oss mycket om olika minoriteter i Estland samt om dialog mellan dessa kulturer.

Kort sagt – det finns mycket att hämta här. Håll till godo i höstmörkret!