Kära läsare,

 

I mars var det tio år sedan det Europeiska rådet uppmanade medlemsländerna och kommissionen att aktivt motarbeta socialt utanförskap och att till och med utrota fattigdomen inom den Europeiska unionen till år 2010. I denna lågkonjunktur ser vi tyvärr fortfarande människor som hamnar utanför och vi kan även konstatera att målet med att utrota fattigdomen ännu inte uppnåtts. Utifrån EU:s egen definition av fattigdom lever fortfarande närmare 80 miljoner människor i Europa under fattigdomsgränsen.

Inom Nordiska ministerrådet startades år 2009 en ny institution under namnet Nordiskt välfärdscenter (NVC). Kortfattat är tanken att institutionen ska främja utvecklingen inom det social- och välfärdpolitiska området i Norden. I artikeln från Sverige får du möta Tone Mörk som är VD för NVC. Hon delar med sig av både Nordiska Ministerrådets synvinkel och sina kunskaper om fattigdom och socialt utanförskap här i Norden; bland annat vad gäller vilka grupper som drabbas och vilka skillnader som finns mellan de nordiska länderna. Vi får också en glimt av hur det är Norden i förhållande till resten av Europa.

I lågkonjunkturen på Island har de unga blivit en hårt drabbad grupp. Erfarenheter från andra länder har visat att långtidsarbetslöshet för ungdomar riskerar kasta en skugga över ungdomarnas framtida liv och karriär. Med detta i åtanke har isländske social- och arbetsministeriet satt upp som mål att ingen ungdom skall vara arbetslös i mer än tre månader utan att erbjudas jobb, utbildning eller annan aktivitet. Ett nätverk med många olika samarbetspartners ger ungdomarna ett brett urval som kan anpassas efter individuella behov. Möt ungdomarna Helene och Sverrir som valde att börja studera turism.

Arbetslöshetskurser som fenomen är under luppen i Färöarnas artikel. Fyller sådana kurser någon långsiktig funktion även för kursdeltagarna eller är det bara en tillfällig sysselsättning som snyggar till statistiken? Läs reflektioner kring detta.

I Danmarks artikel intervjuas direktör Lars René Petersen från Center for Socialøkonomi. Läs om hur personer med olika handikapp skall få möjlighet att arbeta istället för att gå i pension. Vägen dit är genom nätverk, mentorsverksamhet, yrkesutveckling och utveckling av särskilda, lokala strategier. Som exempel nämns hur personer med autismspektrumstörningar anställs som datakonsulter bl.a. för att kvalitetssäkra programvara. Här krävs uppmärksamhet på detaljer, logiskt tänkande, systematik, uthållighet och koncentrationsförmåga - handikappet är deras styrka.

I Finlands artikel intervjuas rektor Ilona Maaperä vid Kalliolan kansalaisopisto. Läs mer om settlementrörelsen och hur de arbetar för att fånga upp grupper som löper risk för att bli socialt utslagna.

I artikeln från Norge kan du läsa om EAEA, den europeiska paraplyorganisationen för vuxenutbildning. De anser att vuxenutbildning som ger grundläggande kompetens inkluderar utsatta människor. EAEA uppmuntrar därför medlemsorganisationerna att dela med sig av sina erfarenheter och lösningar. I denna anda delar de dessutom årligen ut Grundtvigpriset, som temaåret till ära fokuserar på projekt som genom vuxenutbildning bekämpar fattigdom och utanförskap. Ordförande Sue Waddington poängterar också att personer som deltar i vuxenutbildning får stärkt självförtroende och ökat välbefinnande, något som också gör dem mer aktiva i samhället och höjer välfärden.

På Åland ligger ett nytt integrationsprojekt i startgroparna. Projektet, Integration.ax, arrangeras av Medis (Medborgarinstitutet) och är en kurs för inflyttade personer med annat modersmål än svenska. Kursdeltagarna erbjuds arbetsplatspraktik, språkkurs och samhällsorientering. Den grundläggande idén är att alltid utgå från vilken utbildning och arbetserfarenhet som deltagarna hade i hemlandet. På så sätt önskar man uppnå att inflyttade får utöva sitt yrke i sitt nya hemland samtidigt som det åländska samhället får glädje av kompetensen som flyttat hit. Möt projektledaren Maria Christensen efter första dagen på jobb.

Bakom temaåret finns tanken att ge alla medborgare rätt till ett värdigt liv och möjlighet att fullt ut delta i samhället. Vägen dit kan vara genom att öka medvetenheten och utbyta erfarenheter såväl inom som utanför landets gränser – så, låt dig inspireras.

Trevlig läsning!

Se också: http://ec.europa.eu/social