Kära läsare

 

Vi får stifta bekantskap med öppet lärande i folkbildning runt om i Estland, hur kvinnor i Östersjöns skärgård sluter sig samman för att lära av varandra. Det diskuteras om flexibelt lärande erbjuder hinder eller möjligheter på Åland och likartade tankar från Island lyfts fram. Vi får också veta lite om hur digitala kursproducenter i Sverige sluter sig samman för att bättre möta utbildningsbehov. Skillnaderna i synsätt på fångars möjligheter att utbilda sig med hjälp av IKT tas upp liksom om hur män i Norge finner varandra för att i kursform lära sig bemästra sina känslor.

På olika sätt illustrerar de utmaningar som präglar flexibelt lärande i Norden och Baltikum idag: Teknikyran har övergått till organisatorisk vardag, beroendet av tydligt ledarskap och inspiration är stort, skillnaderna i olika regelverks syn på individens rätt att lära, nya målgruppers behov av mycket smala utbildningsupplägg mm. Här har vi en mångfacetterad bild att ha som utgångspunkt för diskussioner och fortsatta jämförelser.

Håll till godo!