Kära läsare

 

Artiklarna i detta numer av DialogWeb fokuserar frågan om kvalitet på flera olika sätt och i relation till både formella och informella utbildningsformer.
I artikeln från Finland kan ni t.ex. läsa om hur man arbetar med kvalitet i ett finskt företag som har fått kvalitetspris av utbildningsmyndigheten för sin läroavtalsutbildning. Artikeln från Island visar på hur man kan bygga in flera olika aspekter i ett rätt enkelt värderingsverktyg för att bedöma kvaliteten på icke formella utbildningssatsningar. Vidare kan ni läsa hur man i Sverige i relation till Kvalificerad yrkesutbildning bygger upp kvalitetssäkringssystemet samtidigt som utbildningen formas. Från Åland kommer en artikel som ger exempel på hur kvalitet – i termer av pedagogiskt stöd – kan byggas in i en nätbaserad gymnasieutbildning för vuxna som behöver både formell och reell behörighet för högre studier.

Låt er inspireras!
Inger Eriksson