Kära läsare!

 

Från Finland kommer en spännande rapport on hur en kvinna på äldre dar lärt sig arbeta med en dator. Som hjälpmedel i arbetet, nöje eller livskamrat får läsaren själv avgöra. Spännande är det i alla fall.
Lite allvarligare är kanske artikeln från Sverige. Samhall AB är en viktig resurs i utvecklingen av lika möjligheter för alla. Att kombinationen grava handikapp och expansiv, vinstgenererande handel kan var så lyckad är nog lite oväntad.
BKA – Basiskompetanse i Arbeidslivet – är ett utmanande norskt program för att lära basfärdigheter på arbetet. Vilka antar den utmaningen i resten av vårt område?
Till baskompetenser hör definitivt att kunna läsa och skriva. Vi vet att problem med dessa färdigheter är något som allvarligt minskar anställningsbarheten. Från Danmark återges en nordisk rapport som pekar på att de formella läs- och skrivfärdigheterna döljs i mörkertal. Läsproblematiken är inte tillräckligt kartlagd i Norden. Tre olika exempel på hur man arbetar med dessa frågor återges.
Estlands särskilda situation syns i artikeln om långtidsarbetslösa. Även om det här i stor utsträckning handlar om minoritetsproblem är frågorna överförbara till många regioner i de nordiska/baltiska länderna.

Håll till godo och låt er fascineras av hur likheterna/olikheterna smälter samman. Funderar man en stund är våra problem och utmaningar gemensamma!