Karen Lund

Lektor ph.d. - DPU/Århus Universitet, Danmark

 

Sproget som adgang til – eller barriere for – arbejde og uddannelse

I min præsentation har jeg fokus på nogle af de kritiske sproglige barrierer der kan stille sig i vejen for at man kan blive en del af arbejdsmarkedet og fastholde job eller være i stand til at gennemgøre en uddannelse. Jeg vil herunder også komme med eksempler på hvordan de samme sproglige barrierer kan stille sig afgørende i vejen  for fortsat faglige læring og opbygning af de nødvendige faglige kompetencer. At sprog kan være barriereskabende gælder ikke mindst for andetsprogsbrugere, men også i høj grad for medborgere som kommer på arbejde og uddannelse med deres nordisk som modersmål. Hvis man ikke i sit grundskoleforløb har fået opbygget et tilstrækkeligt skole- og uddannelsesfagligt sprog, risikerer man at komme sidst i køen, droppe ud af uddannelserne og være blandt de første der mister arbejde når krisen kradser.

Mer om Karen Lund

Karen Lund - innledning: Sproget som adgang til - eller barriere for - arbejde og uddannelse