Karriärkompetenser och vägledning i ett nordiskt perspektiv

 

I publikationen diskuteras begreppet "karriärkompetenser" i nordisk kontext och som en del av livslång vägledning. Den innehåller exempel på hur karriärkompetenser uppfattas i de nordiska länderna samt rekommendationer för praktiker- och policynivån.

Syftet med publikationen är att bidra till en gemensam nordisk förståelse för karriärkompetenser. Den är riktad bl. a. till vägledare, lärare, forskare, ledare och beslutningsfattare.

Publikationen bygger på ett initiativ av den nordiska gruppen inom ELPGN och NLV. Den är utarbetad av Rie Thomsen på Århus universitet.

Publikationen finns på danska och engelska.

Danska

Engelska