Karriärvägledning i en ny tid på agendan i nordiskt seminarium och Dialogmöte för självstyrande områden

Den 28–29 september samlades vuxenutbildare, vägledare och beslutsfattare med ansvar för utbildning, arbetsmarknad och sociala området från Grönland, Färöarna och Åland till ett gemensamt seminarium och dialogmöte för att sätta fokus på livslång vägledning (LLV) och utmaningar och möjligheter med en digital vägledning för vuxna.

 

Dialogmötet var det tredje i ordningen där de tre självstyrande områdena Grönland, Färöarna och Åland fick möjlighet att mötas för att utbyta erfarenheter och följa upp riktlinjer och resultat som skapats genom två tidigare dialogmöten, 2017 i Torshavn och 2019 Nuuk.

Dagarna inleddes med ett seminarium där frågeställningar kring livslång vägledning belystes; vad är den politiska ambitionen? Hur skapar vi strukturer och system för en hållbar vägledning? Vad säger forskningen? Vilka utmaningar och möjligheter finns med en digitaliserad vägledning? Vad kan e- vägledning handla om mera än information?

Konsultativ tjänsteman Ulla-Jill Karlsson från Undervisnings- och kulturministeriet i Finland talade om strategier för livslång vägledning från en politisk infallsvinkel. En livslång vägledning stöder det kontinuerliga lärandet och är nyckeln till att samhället och enskilda individer klarar av förändringar.

Deirdre Hansen presenterade rapporten som NVL:s arbetsgrupp för IKT & vägledning sammanställt och som presenterar situationen kring livslång vägledning i de tre självstyrande områdena Åland, Färöarna och Grönland. Arbetsgruppen har undersökt möjligheter och mervärde i att använda nya metoder och IKT-stöd i vägledningstjänster för att öka tillgången och tillgängligheten av vägledningstjänster i de tre självstyrande områdena.

Etiska aspekter i digital vägledning är centrala framhölls av Jaana Kettunen, forskare vid Jyväskylä universitet. Det är viktigt att tänka kvalitet och säkerhet när IKT används. E-vägledningen har handlat om och handlar fortfarande mestadels om att leverera information, men Covid 19 pandemin har gett möjligheter att utforska e- vägledningen och utveckla den till ett komplement till vägledning face-to-face. Frågan vi bör ställa oss då är hur vi kommunicerar/ska kommunicera med olika individer. Vi behöver ha kartlagt individens bakgrund (inflyttad, funktionsvariationer, ålder?). Vi behöver tänka på språket, ordval och hur man kan/borde motivera den sökande att gå in en självvärderande process, t.ex. i form av karriärtester. Vägledarna bör få lära sig hur man kommunicerar online. Det är viktigt att beslutsfattare ser på e-vägledningen som en långsiktig investering. För att det ska vara möjligt behöver beslutsfattarna få en strategi.

Seminariet avslutades med en presentation av det samregionala projektet Framtidskortet.se som visar att e-vägledning kan vara mycket mera än att ge information. Det var projektledare Lars Hugsén från Norrtälje kommun som tillsammans med sina projektpartners Björn Lindqvist, Luleå kommun och Agneta Andersson Karlshamns kommun presenterade kartläggningsverktyget Framtidskortet.se som kan användas som ett self-service verktyg av sökanden och som kan ge vägledaren underlag till en djupare vägledning som utvecklar den sökandes karriärkompetenser (CMS).

Det som lyftes av alla talare var betydelsen av en kvalitetssäkrad vägledning genom till exempel att ge en utbildning till vägledarna som ger dem de färdigheter och kompetenser som behövs för att kunna utföra en högklassig flerkanalig vägledning.

Ta del av presentationerna och läs mer om seminarium den 28 september här och Dialogmöte den 29 september här.