Karriere i et samfunn i endring

Kunnskapsminister Thorbjørn Røe Isaksen fikk 25. april overlevert en fersk offentlig utredning om karriereveiledning i et samfunn som i årene som kommer kan stå overfor store utfordringer.

 

Utvalget som står bak meldingen vil gjøre veiledningen mer tilgjengelig, det ønsker mer samarbeid og koordinering, høyere kvalitet og godt utdannede veiledere, økt finansiering og at karriereveiledning skal være  et virkemiddel i kompetansepolitikken. 

Läs mer