Karriereveiledning, et integreringstiltak: Presentasjoner og opptak fra seminar

Hadde du ikke anledning til å delta på frokostseminaret som ble arrangert 8. oktober 2020, kan du ha glede og nytte av presentasjoner og opptak fra arrangementet.

 
Foto: Gino Crescoli Foto: Gino Crescoli

Her kan du lese presentasjonene og se filmopptak fra seminaret.

Frokostseminaret ble arrangert av Nordisk nettverk for voksnes læring (NVL) i samarbeid med Kompetanse Norge. Professor i karriereveiledning ved Universitetet i Århus, Rie Thomsen og universitetslektor ved Universitetet i Sørøst-Norge, Anette Vaage Slåtto, sto for de faglige presentasjonene.

Bakgrunn

Karriereveiledning er et viktig virkemiddel både i kompetansepolitikken og i integrering av nyankomne flyktninger og innvandrere. Flykninger og innvandrere er en gruppe som ofte sliter med å få varig tilknytning til arbeidslivet. Mange har kompetanse som det er behov for i arbeidslivet. Likevel er det dokumentert at denne gruppen har behov for å videreutvikle/komplettere sin kompetanse. Karriereveiledning er nyttig for at enkeltpersoner skal kunne ta informerte valg. Samtidig kan det bidra til at samfunnet får tilgang til større deler av befolkningens kompetanse.