Karriereveiledning motiverer til utdanning og jobbsøking 

Brukere ved de offentlige karrieresenterene i Norge har stor nytte av tilbudet, viser en undersøkelse som er utført av Kompetanse Norge.

 

Tilbudet bidrar til at folk ser muligheter i et skiftende arbeidsmarked der kjente jobber forsvinner og nye oppstår.

3 274 av de som har vært til karriereveiledning ved de offentlige karrieresentrene i løpet av 2016, har svart på undersøkelsen.

Respondentene er i all hovedsak voksne over 19 år. 80 prosent sier at veiledningen gjorde det klarere for dem hva slags muligheter de har innen utdanning og arbeid, og 92 prosent sier at veilederen bidro med nye perspektiver.

Les mer om undersøkelsen