Kartlegging av voksnes utdannings- og yrkesvalg i Norge

En fersk kartlegging gjennomført av Opinion på oppdrag fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse viser at fire av ti voksne ville valgt en annen utdanning om de skulle valgt på nytt i dag.

 
 Kartlegging av voksnes utdannings- og yrkesvalg i Norge Foto: Hentet fra rapporten Voksnes utdannings- og yrkesvalg skrevet av Opinion.

Formålet med undersøkelsen har vært å innhente kunnskap om hvilke behov og ønsker voksne har for informasjon og tjenester på nett når de skal øke sin kompetanse, ta mer utdanning og vurdere å bytte yrke eller jobb. Utvalget består av 1101 respondenter i aldergruppen 26 til 60 år.

Undersøkelsen viser at ønsker om bedre lønn, trivsel og en opplevelse av at det er bedre muligheter i andre yrker er hovedgrunnene til at respondentene ville valgt en annen utdanning. Mens alder, pris og mangel på tid kommer frem som de største barrierene mot å ta mer utdanning.

Omtrent halvparten av respondentene har oppgitt at de har hatt et ønske om å ta mer utdanning de siste fem årene. Informasjonen om utdanningene foretrekker hele 55 prosent å finne på internett, og det viktigste synes å være om utdanningen lar ser kombinere med jobb. Det kommer også frem av kartleggingen at 1 av 3 har vurdert å bytte jobb det siste året, mens 1 av 10 har vurdert å bytte arbeidsfelt.

Sveinung Skule, direktør i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse sier at:

  

«Dette understreker hvor viktig det er at voksne har tilgang til karriereveiledning, og at vi gjennom HK-dir har fått etablert en digital karriereveiledningstjeneste, Karriereveiledning.no. Her kan voksne få hjelp til å kartlegge kompetansen sin, og se hvilke muligheter som fins med den utdanningen de allerede har. Videreutdanninger og kurs kan åpne opp for flere muligheter på jobbmarkedet.»

Noen andre sentrale funn fra kartleggingen:

 
  1. Nesten 4 av 10 ønsker å ta mer utdanning, og de fleste på et høyere nivå enn de har fra før.
  2. Mange føler et press fra samfunnet om å ta mer utdanning.
  3. 1 av 5 har hatt behov for veiledning om fremtidig jobb og karrierevalg de siste fem årene, mens 1 av 10 har mottatt karriereveiledning.
  4. Nesten halvparten oppgir at de ikke vet hvem de skal kontakte for å få informasjon om fagbrev.

Les mer om kartleggingen her