Kartleggingsverktøy for grunnleggende ferdigheter

 
Vox har sendt anbefalinger om kartleggingsverktøy for voksne med svake grunnleggende ferdigheter til Kunnskapsdepartementet. De vil vurdere anbefalingene i løpet av våren.

Behov for verktøyløsning

I Sundvollen-erklæringen sier regjeringen at de vil iverksette en nasjonal satsing på tiltak rettet mot voksne med svak lesekompetanse og mangelfulle grunnleggende ferdigheter. Tiltakene som nevnes er tilbud om og rett til kartlegging av grunnleggende ferdigheter.

Bakgrunnen for oppdraget er at aktørene på feltet bruker ulike verktøy. Kvaliteten varierer, og verktøyene er ikke alltid like egnet for målgruppen. Det er derfor behov for en god, felles verktøyløsning for å fange opp voksne som har behov for å styrke sine grunnleggende ferdigheter.

Läs mer

Källa: Vox