Kartoitus lukutaidottomien ja matalasti koulutettujen maahanmuuttajien tilanteesta

 
Tuhannet eri maista kotoisin olevat aikuiset osallistuvat Pohjoismaissa koulutukseen saadakseen tärkeät perustaidot, joiden avulla he voivat osallistua aktiivisesti koulutukseen, työelämään ja yhteiskunnalliseen toimintaan. Pohjoismainen lukutaitoverkosto Alfarådet perustettiin, jotta näistä aikuisista saataisiin lisää tietoa. Vuosina 2006–2007 verkosto kartoitti Pohjoismaissa annettavaa aikuisten lukutaito-opetusta. Kartoituksessa haluttiin tietoa niistä maahanmuuttajista, jotka ovat käyneet koulua hyvin vähän tai eivät ollenkaan. Verkosto vertaili eri maita koulutuksen organisoinnin, kattavuuden, vastuunjaon ym. tekijöiden osalta. Raportissa ilmenee myös, miten poliittinen päätöksenteko vaikuttaa koulutukseen.
Raportin päätavoitteena on, että lukutaidottomien ja matalasti koulutettujen koulutustilanteesta saatu tieto voi osaltaan auttaa meitä luomaan yhteistä kokemus- ja tietopohjaa pohjoismaisen koulutus- ja demokratia-alueen perustaksi. 
Raportti: www.nordvux.net/page/406/alfabetiseringinorden.htm