Kartoitus vähän koulutettujen aikuisten luki- ja tietotekniikkaopetuksesta

 
Raportti antaa yleiskuvan kohderyhmälle suunnatusta opintotarjonnasta sekä esittelee ja arvioi yksityiskohtaisemmin joitakin pohjoismaisia esimerkkejä luku- ja kirjoituskursseista. 
Raportissa ehdotetaan myös erilaisia hankkeita, joiden avulla voitaisiin muun muassa tutkia räätälöityjen luku- ja kirjoituskurssien vaikutuksia. 
Raportti  sähköisessä muodossa:
www.norden.org/pub/sk/showpub.asp?pubnr=2007:549